Zakładka technologiczna

Fragment technologicznej formatki netto znajdujący się poza obszarem formatki netto. Inaczej naddatek technologiczny umożliwiający wykonanie formatki elewacyjnej w danej technologii montażu. Mogą to być zafrezowania płyt płaskich od strony zewnętrznej (dekoracyjnej) lub listki płyt kompozytowych umożliwiające wykonanie kaset elewacyjnych.