Układ nieregularny formatek elewacyjnych

formatki elewacyjne tworzą nieregularny układ. Fugi elewacyjne nie tworzą regularnych wzorów.

Układ mijany formatek elewacyjnych

Układ prosty formatek elewacyjnych