Układ mijany formatek elewacyjnych

formatki elewacyjne wzdłuż jednego z dwóch kierunków tworzą fugi w liniach prostych, natomiast w drugim, prostopadłym kierunku tworzą fugi elewacyjne o długości boku formatek (dwie sąsiednie formatki mają boki o tych samych, równych długościach.

Układ prosty formatek elewacyjnych

Układ nieregularny formatek elewacyjnych