Trespa Virtuon

dekoracyjne, wysokociśnieniowe laminaty kompaktowe do zastosowań wewnętrznych. Płyty składają się z warstw włókien drewnopochodnych (papier i/lub drewno) impregnowanych żywicami termoutwardzalnymi o posiadających dekoracyjną(-e) warstwę(-y) powierzchniową(-e) po jedne lub po obu stronach, w różnych kolorach i wzorach. Do warstw(-y) powierzchniowej(-ych) dodana jest przezroczysta powłoka zewnętrzna utwardzona przy wykorzystaniu unikalnej technologii stworzonej przez Trespa - Electron Beam Curing (EBC) w celu poprawienia odporności

materiału na światło i agresywne środki czyszczące i chemiczne. Wszystkie komponenty spojone są ze sobą poprzez równoczesne zastosowanie wysokiej temperatury (≥ 150° C / ≥ 302° F) i odpowiednio wysokiego ciśnienia (> 7 Mpa). Dzięki temu powstaje jednorodny, gładki materiał o podwyższonej gęstości i spójnej powierzchni dekoracyjnej.

Trespa Meteon

PEFC

FSC

BREEAM