Technologia klejenia - informacje ogólne

Uwaga: Technikę klejenia zawsze należy stosować według wytycznych producenta kleju.

Przygotowanie profilu z aluminium

Klejenie 1.jpg

Oczyścić powierzchnię drobnym ścierniwem, a następnie czystą szmatką celulozową nie pozostawiającą kłaków lub włókien, nasączoną odpowiednim materiałem czyszczącym. Wycierać podłoże w jedną stronę. Zabrudzone szmatki wymieniać.

Odczekać do wyschnięcia podłoża, następnie nałożyć równomiernie na całej klejonej powierzchni, jedną, cienką warstwę materiału gruntującego. Stosować pędzel lub szmatkę. Ponownie odczekać do wyschnięcia podłoża.

Aplikacja taśmy dystansowo-mocującej

Klejenie 2.jpg

Przykleić pionowo taśmę dystansowomocującą, równolegle do krawędzi, na całej długości. Nie usuwać folii z górnej powierzchni taśmy.

Klejenie – aplikacja kleju

Klejenie 3.jpg

Nanosić klej w przekroju trójkątnym stosując odpowiednio dociętą końcówkę, co najmniej 5 mm od wcześniej naklejonej taśmy, od strony krawędzi doklejanego elementu.

Elastyczny klej należy nanosić ręcznym lub pneumatycznym pistoletem.

Ustawienie panelu

Klejenie 4.jpg

Usunąć folię ochronną z taśmy dystansująco-mocującej. Ustawić panel w wymaganej pozycji tak, aby nie dotykać taśm. Sprawdzić ustawienie panelu i delikatnie docisnąć panel do taśm. Należy docisnąć panel do momentu oparcia go na taśmach dystansująco-mocujących.

Uwaga: Ustawienie i zamocowanie panelu musi być wykonane w czasie nie dłuższym niż 10 minut od momentu aplikacji kleju na listwy lub podłoże.

Zobacz też: Wido-Grip klejenie