Stopy odlewnicze aluminium

Silumin – odlewniczy stop aluminium z dodatkiem krzemu w ilości co najmniej 5% oraz innymi ( o mniejszym udziale procentowym ) dodatkami takimi jak : miedź, magnez,mangan i nikiel. Odporny na korozję, o dobrej lejności, małym skurczu i małą skłonnością do pękania, popularny w różnych gałęziach przemysł. Dodatki stopowe ,takie jak Cu i Mg zwiększają wytrzymałość mechaniczną stopu a Ni poprawia odporność na korozję. Dodatkowo w celu poprawy własności stosuje się modyfikację ( np., sodem) oraz obróbkę cieplną odlewów. Do jednych z najbardziej popularnych siluminów należą stopy : Ak9 i Ak 11.

Wido-Profil w swoim zakładzie produkcyjnym wykonuje odlewy metodą grawitacyjną.


Skład chemiczny stopów Ak9 i Ak11 wg PN-76/H-88027

STOP Si (%) Mg (%) Mn (%) Ak9 ( AlSi9Mg) 8,5 – 10,5 0,25 – 0,4 0,25 – 0,5 Ak11 (AlSi11) 10,0 – 13,0

Wytrzymałość mechaniczna stopów Ak9 i Ak11 wg PN-76/H-88027

STOP R 0,2 ( MPa) Rm (MPa) A5 (%) HB min. Ak9 ( AlSi9Mg) 100 180 2 60 Ak11 (AlSi11) 90 180 3 55

Zobacz też :

Stopy na kształtowniki wyciskane