Sprawdzanie formatów

Funkcja sprawdzająca wielkość formatki pod kątem możliwości jej wykonania z uwzględnieniem:

  1. Płyty źródłowej - sprawdza czy technologiczna powierzchnia formatki netto nie jest większa od dostępnej płyty źródłowej dla wybranego materiału.
  2. Maksymalnego formatu formatki elewacyjnej - sprawdza czy dla wybranego materiału i technologii montażu przyjęte formaty są możliwe do zastosowania. Uwzględnia takie ograniczenia jak: maksymalna długość/szerokość lub przekątna, orientacja formatki oraz grubość płyty źródłowej.

Zobacz też : Technologiczna powierzchnia formatki netto