Rozmieszczanie kołków w zależności od konsoli

Rozmieszczanie kołków montażowych dla konsoli następuje automatycznie, w tle.

Dla każdej konsoli pojedynczej umieszczony jest jeden kołek montażowy (w środku ciężkości prostokąta obrazującego konsolę graficznie. Dla każdej konsoli podwójnej umieszczone są dwa kołki montażowe w osi pionowej , poziomo 1/4 wysokości prostokąta obrazującego konsolę graficznie od góry pierwszy, drugi 3/4 od góry wysokości prostokąta obrazującego konsolę graficznie.

Funkcja automatyczna.

Rozmieszczanie elementów na elewacji wentylowanej