Przestrzeń wentylacyjna

Przy montażu płyt elewacyjnych należy zwrócić uwagę na zachowanie ciągłej przestrzeni wentylacyjnej za powierzchnią płyt. Firma Wido-Profil zaleca szczelinę o szerokości 20-50 mm (należy uwzględnić zalecenia producenta płyt, cechy obiektu) między powierzchnią płyty elewacyjnej, a ścianą budynku lub warstwą materiału izolacyjnego. Ta wielkość oraz zachowanie odpowiednich powierzchni wlotów i wylotów wentylacyjnych (min. 50 cm2 na mb elewacji) pozwoli na właściwe wentylowanie, przewietrzanie elewacji. Przy dobieraniu szczelin oraz wlotów i wylotów wartości należy zweryfikować tak, aby były zgodne ze stosownymi normami i przepisami prawa budowlanego.


Przykłady - rysunki

Zobacz też : Obliczanie wysokości konsoli Elewacja wentylowana