Powierzchnia formatki netto

Powierzchnia formatki nie uwzględniająca zakładek technicznych - powierzchnia dekoracyjna bez uwzględnienia elementów montażowych.

Zobacz też: Formatka elewacyjna Technologiczna powierzchnia formatki netto Płyta źródłowa