Powierzchnia elewacji netto

Sumaryczna powierzchnia wszystkich formatek zawieszonych na elewacji wraz z fugami. W powierzchni nie zawierają się tak zwane wycięcia jak: okna, drzwi, fragmenty innego rodzaju elewacji itp.