Powierzchnia brutto zakupu płyt

Suma wszystkich powierzchni płyt źródłowych (we wszystkich formatach) niezbędna do rozkroju i wykonania formatek elewacyjnych dla danego obiektu, projektu, ściany elewacyjnej lub etapu realizacji.

Zobacz też :

Technologiczna powierzchnia formatki netto