Podkonstrukcja

Zespół profili, przekładek i łączników pozwalających uzyskać żądaną płaszczyznę ściany/sufitu w celu poprawnego zamontowania płyt elewacyjnych. Zazwyczaj umieszczona w przestrzeni pomiędzy zewnętrzną, dekoracyjną warstwą elewacji wentylowanej, a ścianą lub inną konstrukcją budynku. Podkonstrukcja ma za zadanie utrzymanie ciężaru elewacji wentylowanej oraz przeniesienie obciążeń wywołanych ssaniem lub parciem wiatru. Powinna być zaprojektowana w taki sposób aby uwzględnić właściwości fizyko-mechaniczne płyt elewacyjnych oraz dylatację budynku.

W systemach fasad wentylowanych Wido-Profil podkonstrukcję nośną stanowi zazwyczaj system Wido-Grip.