Ograniczenie technologiczne

zespół warunków technicznych umożliwiających weryfikację poprawności parametrów niezbędnych do wykonania zadania.