Obliczanie wysokości konsoli

Obliczanie wysokości konsoli następuje na podstawie całkowitego wysięgu elewacji oraz wybranego sposobu montażu. Należy pamiętać o pozostawieniu przestrzeni wentylacyjnej. Dobierając konsolę należy pamiętać o nierównościach ściany.

Należy umożliwić regulację pionów profili Wido-Grip.