Klasyfikacja ogniowa

Euroklasa wyrobu, klasyfikacja reakcji na ogień która wskazuje jak wyrób przyczynia się do rozwoju pożaru, tzn. jak szybko się pali i ile energii przy tym wytwarza. Badania reakcji na ogień przeprowadzane są na podstawie normy PN-EN 13501-1

Euroklasa umożliwia badanie reakcji wyrobów budowlanych na ogień i klasyfikowanie ich według tych samych zasad i kryteriów w Unii Europejskiej. Oznaczenie klasyfikacji ogniowej znajduje się na etykietach wyrobów budowlanych.

Nierozprzestrzenianie ognia