Kategoria:Wykrywanie błędów

Wykrywanie konfliktów

W celu uniknięcia powstawania konfliktów lub błędów działania oprogramowania przy niektórych funkcjach zastosowano zerowanie / usunięcie niektórych parametrów elementu.

Dla przykładu: podczas łączenia lub dzielenia formatek oraz importu fug z elementów sąsiednich nowo-utworzone elementy ( w tym wypadku formatki) nie będą posiadały zaimportowanych cech krawędzi i otworów. Należy je zdefiniować na nowo.


Wykrywanie błędów