Dylatacja pionowa (D002)

Dylatację pionową elewacji wentylowanej stanowi zwykle przerwa (brak ciągłości) pionowych profili poziomych podkonstrukcji (np. system Wido-Inv, system Wido-Sid. Nie występuje również połączenie sąsiednich formatek elewacyjnych.

Dylatacja

Dylatacja pozioma