Dylatacja (D001)

(Przekierowano z Dylatacja)

Celowo wykonana szczelina, przerwa ciągłości w konstrukcji budowlanej. Obszary elewacji lub ich fragmenty samodzielnie przenoszą przewidywane obciążenia, odkształcenia i przesunięcia.

Dylatacja pozioma elewacji wentylowanej.

Dylatacja pionowa elewacji wentylowanej.


Zobacz też: Pole elewacyjne Elewacja wentylowana Podkonstrukcja