Definiowanie obszaru podziału

przed rozpoczęciem rysowania elementów elewacyjnych należy zdefiniować pole robocze - Obszar elewacji

Rysowanie elementów podlegających obróbce i kalkulacji