62-100450

Profil główny do balustrad całoszklanych.