011-100066

Kolanko nastawne do słupka 50 mm 001-100005 (bez śruby).