000-100529

Profil ramy - boczny

00-100529.png

Patrz też: Profile ramy Wido-Frame