Rozmieszczenie profili pionowych dla systemu Wido-Frame

dla systemu Wido-Frame preferowane jest umieszczenie profili pionowych Wido-Ypsilon (nr katalogowy 50-100435) w krawędzi/osi fugi pionowej formatki elewacyjnej. Do podparcia formatki elewacyjnej w jej środku , pomiędzy fugami pionowymi/profilami Wido-Ypsilon można użyć tych samych profili lub profili systemu Wido-Grip (profile typu "L" lub typu "T"). Zastosowanie profili Wido-Grip umożliwia oszczędności ekonomiczne.

Przy stałych rozstawach profili, dla rozmieszczenia profili pionowych Wido-Ypsilon (nr katalogowy 50-100435) bez uwzględnienia podziału elewacji należy korzystać z funkcji : rozmieszczenie profili pionowych Wido-Ypsilon na polu elewacyjnym. Możliwe jest również rozmieszczanie za pomocą rysowania parametrycznego.

W przypadku wyboru z alternatywnych rozwiązań, wykorzystując specjalne profile typu "T" (nr katalogowe 00-100228 , 00-100263) wraz z wózkami do zawieszek (nr katalogowe 58-100439) należy korzystać z funkcji rozmieszczania profili dla systemu Wido-Grip :

- rozmieszczenie profili pionowych Wido-Grip na polu elewacyjnym,

- rozmieszczenie profili pionowych Wido-Grip z uwzględnieniem podziału elewacji.

Zastosowanie profili pionowych Wido-Ypsilon (nr katalogowy 50-100435) lub specjalne profile typu "T" (nr katalogowe 00-100228 , 00-100263) wraz z wózkami do zawieszek (nr katalogowe 58-100439) w krawędzi/osi fugi pionowej formatki elewacyjnej wymaga wykonania specjalnych wycięć na pionowych krawędziach ramek formatki (wykonane z profilu bocznego 00-100529) lub zastosowania zawieszek (np. do-nitowanie zawieszki 59-100446 do profili podstawowych 00-100557).

Elementy systemowe każdego rodzaju umieszczone są na osobnej warstwie.

Elementy systemowe są zliczane wg rodzaju i możliwe jest za pomocą aplikacji Optimizer wykonanie ich rozkrojów. W aplikacji Wido-Portal profile systemowe są zliczane do zestawiania w kalkulacji lub do zlecenia.

Kompletowanie ramek możemy wykonać za pomocą aplikacji Frame.

Funkcja automatyczna dostępna w:

Etap 5 - rozmieszczenie podkonstrukcji

Zobacz też:

Zliczanie elementów na podstawie długości linii

Rozmieszczanie konsol w liniach profili pionowych