Rozmieszczenie podkonstrukcji na formatce dla systemu Wido-Frame

funkcja dotyczy automatycznego rozmieszczenia konstrukcji zawieszek (np. zawieszka nr katalogowy 59-100446) lub wycięć pod zawieszanie kasety elewacyjnej na jej bokach (w krawędziach pionowych).

Szczegóły możemy podglądać w module wizualizacji i edycji pojedynczej formatki czworokątnej.

Funkcja automatyczna. Dostępna dla użytkownika z uprawnieniami.