L-profil fasadowy

Profil fasadowy systemu Wido-Grip będący najczęściej elementem wsporczym podkonstrukcji do montażu płyt elewacyjnych.

Wido-Profil w ofercie posiada L-profil fasadowy 60x45 mm 50-100376Zobacz też: T-profil fasadowy