Kategoria:Wido-Ypsilon

System Wido-Flip - Wertykalny montaż płyt kompozytowych.

Opis

Ypsilon render.png

Wido-YPSILON jest systemem przeznaczonym do płyt kompozytowych montowanych w systemie zawieszkowym, w układzie pionowym. Do montażu do ściany wykorzystuje konsole systemu Wido-Grip. Montaż może przebiegać w dwojaki sposób: albo za pomocą specjalnych profili systemu Wido-YPSILON (profile typu „Y”) albo za pomocą specjalnych zawieszek montowanych na T-profilach fasadowych Wido-Grip, co pozwala łączyć montaż kompozytów i innych płyt elewacyjnych na tej samej ścianie. Wido-YPSILON umożliwia najszybszy montaż zachowując przy tym pełne możliwości regulacji płaszczyzny. WIDO-FLIP jako konstrukcję nośną wykorzystuje system WIDO-GRIP.

Schemat montażu

Ypsilon schemat.png

Oznaczenia użyte na rysunku:
1. Płyta elewacyjna
2. Podwójna konsola aluminiowa Wido-Grip
3. Podkładka izolacyjna Wido-Grip
4. Wkręt lub nit
5. Profil aluminiowy Wido-Ypsilon nośny typu „Y”
6. Zawieszka do kaset Wido-Ypsilon

Montaż na profilu ypsilon

Błąd przy generowaniu miniatury Brak pliku

Podkonstrukcja nośna na profilu Y systemu Wido-Ypsilon.

Montaż na profilu typu "T"

Błąd przy generowaniu miniatury Brak pliku
Błąd przy generowaniu miniatury Brak pliku

Podkonstrukcja nośna na profilu T 100 mm lub T 140 mm systemu Wido-Grip

Zalety

  1. Umożliwia ciągłość prac niemal w każdych warunkach pogodowych
  2. Szybki i prosty montaż
  3. Niskie nakłady

Schemat montażu kaset

Ypsilon montaz kaset.png


Przykłady

Ypsilon pkp.jpg

Stacja PKP Kraków Głłówny Osobowy