Kategoria:Wido-Grip

Opis

Podstawowy system podkonstrucji aluminiowej składający się głównie z profili umieszczanych pionowo, mocowanych za pomocą konsol do ściany budynku.

System Wido-Grip służy do bezpośredniego montażu płyt elewacyjnych płaskich (HPL, płyty cementowo-włókniste, kompozyty, ceramika, płyty solid, itp.) metodą widoczną z użyciem nitów lub wkrętów, metodą niewidoczną za pomocą systemów klejowych oraz jako podkonstrukcja nośna dla pozostałych systemów montażu.

Klejenie

Płyty elewacyjne można montować do podkonstrukcji aluminiowej Wido-Grip za pomocą certyfikowanych systemów klejowych. Wszystkie systemy klejowe muszą wykorzystywać kleje trwale elastyczne umożliwiające zmianę wymiarów płyty względem podkonstrukcji. Wszystkie prace instalacyjne i montażowe powinien wykonywać wykwalifikowany personel zgodnie z zaleceniami i instrukcjami sprawdzonego dostawcy systemu klejowego, zgodnie z przygotowanym przez osoby uprawnione projektem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zobacz też: Technologia klejenia - informacje ogólne

Wido grip klejenie render.jpg

Schemat montażu

Wido grip klejenie podstawowy.jpg

Oznaczenia użyte na rysunku:
1. Formatka elewacyjna
2. Podwójna konsola aluminiowa Wido-Grip
3. Podkładka izolacyjna Wido-Grip
4. Wkręt lub nit
5. Profil aluminiowy Wido-Grip nośny typu "T"
6. Taśma montażowa
7. Klej montażowy, systemowy

Przykładowa realizacja

Wido grip klejenie realizacja.jpg

Zdjęcie obiektu czerpnio-wyrzutni powietrza znajdującego się w po stronie wschodniej Dworca PKP Kraków Główny. Firma Wido wykonywała tam elewacje i zadaszenie z płyt HPL.

Nitowanie

Płyty fasadowe można montować do podkonstrukcji aluminiowej Wido-Grip za pomocą nitów. Jest to rozwiązanie umożliwiające montaż paneli o zróżnicowanych rozmiarach. Płyty mogą być mocowane do metalowej konstrukcji nośnej za pomocą nitów malowanych proszkowo (dostępnych u zewnętrznych dostawców w szerokiej palecie kolorów).

Wido grip nity render.jpg

Schemat montażu

Wido grip nity podstawowy.jpg

Oznaczenia użyte na rysunku:
1. Formatka elewacyjna
2. Podwójna konsola aluminiowa Wido-Grip
3. Podkładka izolacyjna Wido-Grip
4. Wkręt lub nit
5. Profil aluminiowy Wido-Grip nośny typu "T"
6. Nit

Przykładowa realizacja

Wido grip nity realizacja.jpg

Zdjęcie przedstawia fasadę wentylowaną apartamentowca "Cztery Pory Roku" w Krakowie, wykonaną z płyt HPL metodą nitowaną.

Wido-Grip jako podkonstrukcja nośna dla innych systemów

System Wido-Grip służy jako podkonstrukcja nośna do większości systemów montażu fasad wentylowanych Wido-Profil. Profile charakterystyczne dla danego systemu montujemy do profili "T" lub "L" systemu Wido-Grip.