011-100276

Fiting skośny do poręczy 50 mm 001-100001 lub słupka 50 mm 001-100005.