011-100118

Fiting na nitonakrętkę M8 (bez śruby) do łączenia rury Ø 20 mm 001-100113 z rurą Ø 30 mm 001-100112.