011-100040

Kolanko 28° do poręczy 50 mm 001-100001.