000-100531

Profil ramy - dolny

00-100531.png

Patrz też: Profile ramy Wido-Frame